Siirry sisältöön

Tutkimustietoa t&k-verotukimallien ominaisuuksien vaikuttavuudesta

T&k-verotuet ovat laajalti käytössä OECD-maissa. T&k-verohuojennusjärjestelmissä on kuitenkin suuria maakohtaisia eroja eikä verotukimallien ominaisuuksien kannustinvaikutuksista ole juurikaan tutkimustietoa. Etlan tutkimuksessa on tuotettu uutta tietoa asiasta.

Etlan tutkimushankkeessa analysoitiin t&k-verotukiasteen ja verotukijärjestelmän ominaisuuksien yhteyttä yrityssektorin omiin t&k-panostuksiin ja innovaatiotuotoksiin 25 t&k-verotukia käyttäneen maan joukossa vuosina 2000–2018.

Heli Kosken ja Paolo Fornaron tutkimus antaa vahvaa viitettä siitä, että t&k-verohuojennukset kannattaisi keskittää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja lisäksi tarjota t&k-kannusteita nuorille, tappiollisillekin yrityksille. Tutkimustulokset viittaavat kannustinvaikutusten olevan suurimpia, kun t&k-verohuojennusmahdollisuus perustuu osin yrityksen t&k-menojen kokonaisvolyymiin ja osin niiden lisäykseen.

TT-säätiö on myöntänyt hankkeelle 80.000 euron tuen.

Ajankohtaista

Investoinnit liikkeelle – lupaprosessien reformille suuri tarve

15.6.2022

Suomi tarvitsee ratkaisuja kansantalouden krooniseen heikkouteen – alhaiseen investointiasteeseen. Investointien tiellä on konkreettinen pullonkaula – viranomaisten lupajärjestelmän raskas byrokratia. Siihen…

Lue lisää

Etla: Toimialan vaihto lisännyt tuottavuutta

28.3.2022

Yritysten toimialan vaihtaminen on ollut yllättävän yleistä Suomessa. Mitä vaikutuksia sillä on tuottavuuteen, selvittää tänään julkaistu Etla-tutkimus. Uudistuminen ei rajoitu…

Lue lisää

Yritysten hallitusten vastuullisuus polttopisteessä

22.3.2022

Vastuullisuus on noussut olennaiseksi asiaksi yrityksissä. Haastattelututkimus peilaa johtavien yritysten hallitusten vastuullisuusasenteita.  Haastattelu kertoo yritysten hallitusten puheenjohtajien kokevan vastuullisuuden elintärkeäksi…

Lue lisää