Siirry sisältöön

Tutkimustietoa t&k-verotukimallien ominaisuuksien vaikuttavuudesta

T&k-verotuet ovat laajalti käytössä OECD-maissa. T&k-verohuojennusjärjestelmissä on kuitenkin suuria maakohtaisia eroja eikä verotukimallien ominaisuuksien kannustinvaikutuksista ole juurikaan tutkimustietoa. Etlan tutkimuksessa on tuotettu uutta tietoa asiasta.

Etlan tutkimushankkeessa analysoitiin t&k-verotukiasteen ja verotukijärjestelmän ominaisuuksien yhteyttä yrityssektorin omiin t&k-panostuksiin ja innovaatiotuotoksiin 25 t&k-verotukia käyttäneen maan joukossa vuosina 2000–2018.

Heli Kosken ja Paolo Fornaron tutkimus antaa vahvaa viitettä siitä, että t&k-verohuojennukset kannattaisi keskittää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja lisäksi tarjota t&k-kannusteita nuorille, tappiollisillekin yrityksille. Tutkimustulokset viittaavat kannustinvaikutusten olevan suurimpia, kun t&k-verohuojennusmahdollisuus perustuu osin yrityksen t&k-menojen kokonaisvolyymiin ja osin niiden lisäykseen.

TT-säätiö on myöntänyt hankkeelle 80.000 euron tuen.

Ajankohtaista

Kasvuryhmän yhteisö tukee yritysten kasvua

22.11.2022

Kasvuryhmä Suomi ry on jo vuodesta 2015 lähtien muodostanut yhteisön, jonka jäsenet tavoittelevat kasvua ja kansainvälistymistä. Nykyään yli 250 yrityspäättäjää…

Lue lisää

Kauppapolitiikan koulutus- ja tutkimusohjelma Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa

15.11.2022

Kauppapolitiikan rooli on merkittävästi kasvanut viime vuosien aikana uusien globaalien haasteiden myötä. Suomi ja sen elinkeinoelämä tarvitsevat uusia kauppapolitiikan osaajia…

Lue lisää

Selvitys moderneista väylätarpeista

11.10.2022

Kilpailukykyinen talous edellyttää toimivia ja moderneja kuljetusväyliä. Tavoitteena tulisi olla parantaa Suomen sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta, huoltovarmuutta, kuljetusten taloudellisuutta ja…

Lue lisää