Siirry sisältöön

Tutkimustietoa t&k-verotukimallien ominaisuuksien vaikuttavuudesta

T&k-verotuet ovat laajalti käytössä OECD-maissa. T&k-verohuojennusjärjestelmissä on kuitenkin suuria maakohtaisia eroja eikä verotukimallien ominaisuuksien kannustinvaikutuksista ole juurikaan tutkimustietoa. Etlan tutkimuksessa on tuotettu uutta tietoa asiasta.

Etlan tutkimushankkeessa analysoitiin t&k-verotukiasteen ja verotukijärjestelmän ominaisuuksien yhteyttä yrityssektorin omiin t&k-panostuksiin ja innovaatiotuotoksiin 25 t&k-verotukia käyttäneen maan joukossa vuosina 2000–2018.

Heli Kosken ja Paolo Fornaron tutkimus antaa vahvaa viitettä siitä, että t&k-verohuojennukset kannattaisi keskittää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja lisäksi tarjota t&k-kannusteita nuorille, tappiollisillekin yrityksille. Tutkimustulokset viittaavat kannustinvaikutusten olevan suurimpia, kun t&k-verohuojennusmahdollisuus perustuu osin yrityksen t&k-menojen kokonaisvolyymiin ja osin niiden lisäykseen.

TT-säätiö on myöntänyt hankkeelle 80.000 euron tuen.

Ajankohtaista

Suomen puolijohdealalle strategia

3.5.2024

Puolijohdeala on globaali kasvuala, joka tarjoaa myös Suomelle talouskasvua. Tarvitaan kuitenkin konkreettisia panostuksia alan mahdollisuuksiin tarttumiseksi. Suomen puolijohdeala ennakoi liikevaihtonsa…

Lue lisää

Elinkeinoelämä voimistaa läsnäoloa Ukrainassa

26.3.2024

Ukrainan kriittisen infrastruktuurin akuutin korjaustarpeen ja erityisesti jälleenrakennuksen odotetaan vaativan satoja miljardeja euroja. Suomalaisen elinkeinoelämän läsnäolon vahvistaminen maassa luo pohjaa…

Lue lisää

Vilkkaan hakukierroksen uudet tukipäätökset

7.2.2024

TT-säätiö sai runsaasti hakemuksia monipuolisiin kohteisiin vuodenvaihteessa päättyneellä hakukierroksella. Säätiön hallitus päätti myöntää 6.2.2024 kahdeksalletoista eri hankkeelle 1 276 646 euron…

Lue lisää