Skip to content

Säätiö

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiö tukee teollisuuden osaamista, kehittämistä ja kilpailukykyä kestävällä tavalla. Säätiö pyrkii edistämään teollisuudelle suotuisaa innovatiivista toimintaympäristöä.

» Toiminta ja historia
» Hallinto
» Yhteystiedot

Toiminta ja historia

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiö perustettiin vuonna 2004, kun Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton toiminta loppui. Säätiö aloitti toimintansa vuonna 2005.

TT-säätiön tarkoitus on edistää teollisuuden osaamista, kehittämistä ja kilpailukykyä kestävällä tavalla. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla alaan liittyvää koulutusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista keskustelua. Säätiön peruspääoma on 180 miljoonaa euroa.

» Lue lisää säätiön rahoituskohteista

Hallinto

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kymmenen jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Hallituksen jäsenet

Marjo Miettinen, puheenjohtaja
Jyri Häkämies
Ilkka Hämälä
Vesa-Pekka Kangaskorpi
Tero Kiviniemi

Ville Laine
Petri Lempiäinen
Jukka Nummi
Jari Rosendal
Arto Räty

Säätiön asiamies

Säätiön asiamies hoitaa säätiön asioita hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Asiamies vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta, taloushallinnosta ja apurahojen maksatuksesta.

TT-säätiön asiamies

Leif Fagernäs
Puh. (09) 4202 2505
leif.fagernas@tt-saatio.fi

Yhteystiedot

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiö rs
Postiosoite: PL 30, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 10, 00131 Helsinki

Säätiön asiamies Leif Fagernäs
Puh. (09) 4202 2505
leif.fagernas@tt-saatio.fi