Siirry sisältöön

Mitä rahoitamme

TT-säätiö myöntää rahoitusta teollisuuden toimintaedellytyksiä tukevaan koulutukseen, opetukseen, tutkimukseen ja selvitystoimintaan. Tuemme yhteiskunnallista keskustelua, joka vie teollisuuden kehitystä eteenpäin.

» Rahoituskohteet
» Myönnetyt avustukset

Rahoituskohteet

Säätiö rahoittaa ja avustaa muun muassa seuraavia kohteita:

  • Yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden vastaavien oppilaitosten opetus- ja tutkimustoimintaa sekä näiden kehittämistä
  • Tutkimuslaitosten tekemää tutkimus- ja selvitystyötä
  • Elinkeinoelämän kannalta tärkeää yhteiskunnallista keskustelua ja kansainvälistä seurantaa
  • Yrittäjyyteen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvää opetusta ja opetuksen kehittämistä
  • Teollisuuden toimialojen tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviä hankkeita

Lisäksi säätiö voi edistää tavoitteitaan muun muassa tekemällä tutkimus- ja selvityshankkeita sekä muita julkaisuja, järjestämällä seminaareja ja jakamalla palkintoja.

Säätiö ei voi harjoittaa eikä tukea liiketoimintaa.

Vuosina 2019–2022 TT-säätiö myöntää avustuksia erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää edistäville hankkeille.

Hakuajat vuonna 2021

1.4.30.6.

|

1.10.31.12.

Myönnetyt avustukset

2019

Vuonna 2019 TT-säätiö myönsi avustuksia yhteensä runsaalla viidellä miljoonalla eurolla.

Suurimmat avustukset kohdistuivat Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn, Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn ja Talous ja nuoret TAT ry:n toimintaan sekä Business Finlandin teollisuuden tunnettuutta edistävään toimintaan.

Näiden lisäksi avustuksia myönnettiin kansainvälisen kaupan ja investointien tutkimukseen sekä viennin ja ulkomaisten investointien ja kaupallisen yhteistyön edistämiseen. Rahoitusta jaettiin myös muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään kasvuun, kuten vientiteollisuuden vähähiilisyyteen, tähtääville hankkeille.