Siirry sisältöön

Ilmaston­muutoksen torjunta

Suomalaisella teollisuudella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Myönnämme rahoitusta erityisesti hankkeille, jotka auttavat torjumaan ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on välttämätöntä teollisuuden kilpailukyvylle

Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Teollisuudella on ilmastonmuutoksen hillinnässä erityisen tärkeä rooli: se voi kehittää ja käyttää puhdasta teknologiaa, synnyttää uusia ilmastoystävällisiä innovaatioita sekä investoida kestävään tuotantoon. Ilmastonmuutoksen hillitseminen teollisuudessa kannattaa, sillä se lisää suomalaisten tuotteiden ja palvelujen kansainvälistä kilpailukykyä ja kysyntää.

Ilmastopolitiikassa vaaditaan jatkuvasti enemmän toimia päästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2019 laadittu hallitusohjelma tavoittelee Suomesta hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi ohjelma sitoutuu hiilinegatiivisuuteen pian vuoden 2035 jälkeen.
Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja niiden saavuttaminen vaatii aiempaa suurempia ja nopeampia päästövähennyksiä teollisuuden kaikilta aloilta ja energiantuotannolta.

TT-säätiö tahtoo olla mukana viemässä Suomea kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa. Siksi säätiö käynnisti vuonna 2019 ohjelman, josta se myöntää rahoitusta ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtääville hankkeille. Säätiö on myöntänyt avustuksia toistaiseksi yhteensä yli miljoona euroa teollisuuden eri toimialojen hiilineutraaliustiekarttojen laadintaan.

Hakuajat vuonna 2024

1.4.30.6.

|

1.10.31.12.