Siirry sisältöön

Kestävä kehitys painottui TT-säätiön tukipäätöksissä

TT-säätiö sai kuluneen vuoden toisella hakukierroksella 22 uutta tukihakemusta, joissa haettiin yhteensä vajaan 2,5 miljoonan euron tukea. Säätiön hallitus myönsi 14.2.2023 pidetyssä kokouksessa 11 eri hankkeelle yhteensä noin 1,05 miljoonan euron tuet.

Säätiö on painottanut ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä strategiassaan. Tämä heijastui kierroksen tukipäätöksissä, joissa erottuivat mm. ympäristön monimuotoisuus ja suomalaisen teollisuuden ilmastoratkaisujen näkyminen kansainvälisillä areenoilla. Lisäksi tukea saivat Ukrainan jälleenrakentaminen, vientiteollisuuden kriittisiä osaamisia koskeva selvitys ja pienempien yritysten kasvua tukeva Kasvu Open.

Kaikkiaan seuraavat avustukset hyväksyttiin säätiön painopisteiden mukaisesti:

 • Puuta jalostavan teollisuuden luonnon monimuotoisuuskartta 135 500 euroa
 • Infra ry:n kestävän rakentamisen kokonaiskuvahanke 84 475 euroa
 • Kasvu Open: Teollisuusyritysten kestävän kasvun ja innovaatioiden tukeminen vuosina 2023–2025 180 000 euroa
 • EK:lle Suomen roolin ennakkosuunnitteluun Ukrainan tulevassa jälleenrakentamisessa 110 000 euroa, ja suomalaisen teollisuuden ja Suomen vihreän siirtymän edistyneisyyden viestiminen kansainvälisesti 60 000 euroa
 • Climate Leadership Coalition (CLC) projekti, joka tukee vientiä hiilikädenjäljestä viestimällä 68 600 euroa
 • Teollisuuden vientiliittojen yhteistyössä Sivistystyönantajien kanssa toteutettava kriittisiä osaamisia koskeva selvitys 70 000 euroa
 • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP kiertotalousindikaattoriselvitys 65 000 euroa
 • ETLA:n kiertotaloutta koskeva selvitys 120 000 euroa
 • Useamman liiton toimialojen vihreän siirtymän digikompassihanke 108 000 euroa
 • Kyberturvallisuusteollisuuden (Kyberala ry) kilpailukyvyn kehittäminen 50 000 euroa


  Vuoden 2023 ensimmäinen hakukierros säätiön uusille avustuksille avautuu huhtikuun alussa.

  Ajankohtaista

  Metsäluonnon monimuotoisuuden tiekartta

  18.9.2023

  Luonnon monimuotoisuustarve saa yhä suurempaa painoarvoa. Erityisen tärkeä kysymys se on puuta käyttävälle teollisuudelle, joka on laatinut selvityksen metsäluonnon tilasta…

  Lue lisää

  Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuivat TT-säätiön uusissa tukipäätöksissä

  1.9.2023

  TT-säätiöltä haettiin vuoden ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä noin 2,25 miljoonan euron rahoitusta. Säätiön hallitus myönsi 29.8.2023 seitsemälle eri hankkeelle 512 293…

  Lue lisää

  Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit

  15.6.2023

  Pk-yritykset kamppailevat risteävien vaatimusten kanssa, kun samanaikaisesti tavoitellaan digitalisaatiota, hiilineutraalisuutta ja kestävää kehitystä. Kesäkuun alusta käynnistyneessä hankkeessa halutaan lisätä ymmärrystä…

  Lue lisää