Siirry sisältöön

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuivat TT-säätiön uusissa tukipäätöksissä

TT-säätiöltä haettiin vuoden ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä noin 2,25 miljoonan euron rahoitusta. Säätiön hallitus myönsi 29.8.2023 seitsemälle eri hankkeelle 512 293 euron tuet.

Yritysten muutoksessa oleva toimintaympäristö näkyi säätiön saamissa tukihakemuksissa. Niin regulaatiomuutokset, valtiontuet kuin kestävän kehityksen vaateet liittyivät useaan hakemukseen. Säätiö päätti myöntää tukea mm. kansainvälisen vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen ja valtiontukikilpailun vaikutusten arviointiin. Lisäksi yritysten osaavan työvoiman tarve näkyi päätöksissä tukea kahta erillistä hanketta, joilla tavoitellaan maahanmuuttajien työllistymisen edistämistä ja monimuotoisuuden lisäämistä.

Kaikkiaan seuraavat avustukset hyväksyttiin:

  • Teknologiateollisuuden kansalliselle puolijohde- ja mikrosirustrategialle 122 000 euroa
  • ETLA:n tekoäly työelämässä -tutkimukselle 96 875 euroa
  • EK:n tekemälle hakemukselle, jolla kootaan suomalaisen elinkeinoelämän rahoitusta kansallisten vastuullisuusstandardien kehittämistyölle, 90 000 euroa
  • Teknologia-, Kemian- ja Metsäteollisuuden yhteiselle selvitykselle, joka arvioi valtiontukikilpailun ja energiamarkkinasääntelyn muutosten yhteisvaikutusta vientiyritysten kilpailukykyyn, 90 000 euroa
  • Phoenix ry:n (Startup Refugees) Teollisuuden tienraivaajat -hankkeelle 50 000 euroa
  • Herizon ry:n monimuotoisuuden lisääminen työelämässä -hankkeelle 50 000 euroa
  • Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr:n tekoälyn hyödyntämistä edistävälle hankkeelle 13 418 euroa

Kuluvan vuoden toinen hakukierros säätiön uusille avustuksille avautuu lokakuun alussa.

Ajankohtaista

AI – uhka vai mahdollisuus työelämässä?

7.6.2024

Tekoäly lyö voimalla läpi yhteiskunnan eri toimintojen. Tekoäly antaa myös yrityksille mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen ja uusien liiketoimintojen syntymiseen, mutta samalla…

Lue lisää

Suomen puolijohdealalle strategia

3.5.2024

Puolijohdeala on globaali kasvuala, joka tarjoaa myös Suomelle talouskasvua. Tarvitaan kuitenkin konkreettisia panostuksia alan mahdollisuuksiin tarttumiseksi. Suomen puolijohdeala ennakoi liikevaihtonsa…

Lue lisää

Elinkeinoelämä voimistaa läsnäoloa Ukrainassa

26.3.2024

Ukrainan kriittisen infrastruktuurin akuutin korjaustarpeen ja erityisesti jälleenrakennuksen odotetaan vaativan satoja miljardeja euroja. Suomalaisen elinkeinoelämän läsnäolon vahvistaminen maassa luo pohjaa…

Lue lisää