Siirry sisältöön

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuivat TT-säätiön uusissa tukipäätöksissä

TT-säätiöltä haettiin vuoden ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä noin 2,25 miljoonan euron rahoitusta. Säätiön hallitus myönsi 29.8.2023 seitsemälle eri hankkeelle 512 293 euron tuet.

Yritysten muutoksessa oleva toimintaympäristö näkyi säätiön saamissa tukihakemuksissa. Niin regulaatiomuutokset, valtiontuet kuin kestävän kehityksen vaateet liittyivät useaan hakemukseen. Säätiö päätti myöntää tukea mm. kansainvälisen vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen ja valtiontukikilpailun vaikutusten arviointiin. Lisäksi yritysten osaavan työvoiman tarve näkyi päätöksissä tukea kahta erillistä hanketta, joilla tavoitellaan maahanmuuttajien työllistymisen edistämistä ja monimuotoisuuden lisäämistä.

Kaikkiaan seuraavat avustukset hyväksyttiin:

  • Teknologiateollisuuden kansalliselle puolijohde- ja mikrosirustrategialle 122 000 euroa
  • ETLA:n tekoäly työelämässä -tutkimukselle 96 875 euroa
  • EK:n tekemälle hakemukselle, jolla kootaan suomalaisen elinkeinoelämän rahoitusta kansallisten vastuullisuusstandardien kehittämistyölle, 90 000 euroa
  • Teknologia-, Kemian- ja Metsäteollisuuden yhteiselle selvitykselle, joka arvioi valtiontukikilpailun ja energiamarkkinasääntelyn muutosten yhteisvaikutusta vientiyritysten kilpailukykyyn, 90 000 euroa
  • Phoenix ry:n (Startup Refugees) Teollisuuden tienraivaajat -hankkeelle 50 000 euroa
  • Herizon ry:n monimuotoisuuden lisääminen työelämässä -hankkeelle 50 000 euroa
  • Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr:n tekoälyn hyödyntämistä edistävälle hankkeelle 13 418 euroa

Kuluvan vuoden toinen hakukierros säätiön uusille avustuksille avautuu lokakuun alussa.

Ajankohtaista

Metsäluonnon monimuotoisuuden tiekartta

18.9.2023

Luonnon monimuotoisuustarve saa yhä suurempaa painoarvoa. Erityisen tärkeä kysymys se on puuta käyttävälle teollisuudelle, joka on laatinut selvityksen metsäluonnon tilasta…

Lue lisää

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuivat TT-säätiön uusissa tukipäätöksissä

1.9.2023

TT-säätiöltä haettiin vuoden ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä noin 2,25 miljoonan euron rahoitusta. Säätiön hallitus myönsi 29.8.2023 seitsemälle eri hankkeelle 512 293…

Lue lisää

Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit

15.6.2023

Pk-yritykset kamppailevat risteävien vaatimusten kanssa, kun samanaikaisesti tavoitellaan digitalisaatiota, hiilineutraalisuutta ja kestävää kehitystä. Kesäkuun alusta käynnistyneessä hankkeessa halutaan lisätä ymmärrystä…

Lue lisää