Siirry sisältöön

TT-säätiö myönsi tukea yhdeksälle hankkeelle

TT-säätiö sai vuoden ensimmäisellä hakukierroksella 19 uutta tukihakemusta, joiden yhteenlaskettu hakumäärä oli vajaat 1,8 miljoonaa euroa. Säätiön hallitus myönsi 30.8.2022 pidetyssä kokouksessa yhdeksälle eri hankkeelle yhteensä noin 0,72 miljoonan euron tuet.

Muuttunut toimintaympäristö heijastui päätöksissä, joissa erottautuivat huoltovarmuus- ja kriisinkestävyyskysymykset sekä toisaalta mahdollisuus edistää innovaatio- ja teollista yhteistyötä.

Seuraavat avustukset hyväksyttiin säätiön painopisteiden mukaisesti:

  • EK:n Suomen ja Yhdysvaltojen välistä innovaatio- ja teollista yhteistyötä edistävälle hankkeelle 200.000 euroa
  • ETLAn yritysten kriisinkestävyystutkimukselle 127.000 euroa ja yrityskohtaista sopimista tutkivalle hankkeelle 107.000 euroa
  • EK:n Ammattiosaamisen näkyvyyttä edistävälle hankkeelle 75.000 euroa
  • Teknologiateollisuuden kriittisten metallien huoltovarmuutta koskevalle selvitykselle 60.000 euroa
  • LUT-yliopiston poliittisten päätösten yrittäjävaikutusten arviointia edistävälle hankkeelle 50.000 euroa
  • Suomen Laatuyhdistys ry:n ja FIBS ry:n kumppanuushankkeelle, jossa kehitetään työkalua yritysten vastuullisuuden mittaamiseen ja edistämiseen, 50.000 euroa
  • Infra ry:n pääväylien modernisointia edistävälle hankkeelle 37.200 euroa
  • Kemian- ja Energiateollisuuden yhdessä kumppaniensa kanssa toteutettavalle hankkeelle, jossa kartoitetaan Suomen ja Viron pärjäämisen eroja luonnontieteellis-matemaattisessa osaamisessa (LUMA), 15.200 euroa.

Vuoden 2022 toinen hakukierros säätiön uusille avustuksille avautuu lokakuun alussa.

Ajankohtaista

Kasvuryhmän yhteisö tukee yritysten kasvua

22.11.2022

Kasvuryhmä Suomi ry on jo vuodesta 2015 lähtien muodostanut yhteisön, jonka jäsenet tavoittelevat kasvua ja kansainvälistymistä. Nykyään yli 250 yrityspäättäjää…

Lue lisää

Kauppapolitiikan koulutus- ja tutkimusohjelma Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa

15.11.2022

Kauppapolitiikan rooli on merkittävästi kasvanut viime vuosien aikana uusien globaalien haasteiden myötä. Suomi ja sen elinkeinoelämä tarvitsevat uusia kauppapolitiikan osaajia…

Lue lisää

Selvitys moderneista väylätarpeista

11.10.2022

Kilpailukykyinen talous edellyttää toimivia ja moderneja kuljetusväyliä. Tavoitteena tulisi olla parantaa Suomen sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta, huoltovarmuutta, kuljetusten taloudellisuutta ja…

Lue lisää