Skip to content

Global Innovation Partnership Program (GIPP)

TT-säätiö on rahoittanut Elinkeinoelämän keskusliiton ja Business Finlandin Global Innovation Partnership Program (GIPP) -ohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on edistää suomalaista innovaatiovientiä ja Suomeen kohdistuvia investointeja.

Suomi päättää vuoteen 2021 mennessä enintään kymmenen miljardin euron arvoisista puolustushankinnoista (HX-hanke). Hankintojen luoma kiinnostus on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää laajempaa elinkeinoelämän yhteistyötä etenkin Iso-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Suomessa on korkealaatuista osaamista, joka antaa hyvän pohjan uusien kaupallisten suhteiden ja innovaatioyhteistyön kehittämiselle.

Global Innovation Partnership Program (GIPP) on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Business Finlandin yhteistyössä toteuttama suomalaista innovaatiovientiä ja Suomeen kohdistuvia investointeja edistävä ohjelma. Ohjelma keskittyy puolustushankintojen ulkopuolelle jäävään kaupalliseen ja teolliseen yhteistyöhön, eikä siis ole osa Suomen valtion hankintaprosessia.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on:

  • Informoida ja tukea suomalaisyrityksiä ohjelman kohdemarkkinoiden hyödyntämisessä
  • Markkinoida Suomea johtavana innovaatiokumppanina ja investointikohteena
  • Avata liiketoimintamahdollisuuksia kohdemaiden merkittävissä hankinnoissa
  • Kartoittaa ja vähentää suomalaisyritysten kaupanesteitä kohdemaissa

Ohjelma käynnistyi helmikuussa 2018 ja sen ensimmäinen kaksivuotinen vaihe toteutettiin vuosina 2018–2019. Myös jatkokausi on kaksivuotinen ja järjestetään vuosina 2020–2021.

Ohjelman konkreettisena tavoitteena on luoda suomalaisyrityksille uutta liiketoimintaa ohjelman kohdemaissa, käynnistää yhteisiä kehitysprojekteja suomalaisten ja kansainvälisten yritysten välillä sekä houkutella Suomeen ulkomaisia investointeja. Ohjelman keskittyy ainoastaan puolustushankintojen ulkopuolisiin aktiviteetteihin.

Ohjelman painopistealueet ja toimenpiteet

GIPP-ohjelman ensimmäisen kauden aikana valittiin ohjelman painopistealueet, joihin ohjelman aktiviteetit ovat kohdistuneet. Painopistealueet ovat nimeltään Smart Maritime, Airport Cluster & Aviation, Digital Health sekä Critical Communications & Digital Trust.

Smart Maritime

Aktiviteettien suhteen pisimmällä kärkihankkeista on Smart Maritime -hanke. Syksyllä 2018 toteutettiin konsulttiselvitys Yhdysvaltain paikallisista meriteollisuuden systeemi-integraattoreista, jonka tulokset esiteltiin yrityksille EK:ssa syksyllä 2018 järjestetyssä tilaisuudessa.

Tammikuussa 2019 järjestettiin vienninedistämismatka Washington DC:hen elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla. Yritysdelegaation pääfokuksena oli meriteollisuuden digitaalisen transformaation edistäminen.

Toinen meriteollisuuden digitalisaatioon ja arktiseen merenkulkuun liittyvä vienninedistämismatka Washingtoniin toteutettiin toukokuussa 2019, ulkoministeriön osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similän johdolla.

Vuonna 2020 uskotaan teknologiatilauksia saatavan useammalle suomalaisyritykselle Yhdysvaltain rannikkolaivaston tilaamasta uuden sukupolven jäänmurtajahankkeesta. Myös Yhdysvaltain laivasto on tehnyt Business Finlandille aloitteen viisivuotisesta Open Cognitive Computing Framework -yhteistyöohjelmasta liittyen tekoälyyn. Suomen rooli aloitteessa on siviilipuolen kaksikäyttöteknologiakehitys ja soveltuvina sektoreina ovat esimerkiksi meriteollisuus ja mahdollisesti terveysteknologia.

GIPP-ohjelma pyrkii edistämään meriteollisuuden onnistumisia myös Yhdysvaltain laivaston tulevissa fregattihankkeissa sekä mahdollisesti laajentamaan toimintaa myös satamahankkeiden suuntaan. Meri- ja satamateknologian näkökulmasta Yhdysvaltojen lisäksi muita kiinnostavia markkinoita tulee tulevina vuosina olemaan Ruotsi ja Ranska.

Airport Cluster & Aviation

Airport Cluster Finland -kärkihankkeen osalta yritysten kanssa on käyty keskustelua mahdollisista kohdemaista ja yhteistoiminnasta. Vaikka vuoden 2019 alussa Airport Cluster Finland ry on yhdistysmuotoisena toimijana lopetettu, ovat yhdistykseen kuuluneet yritykset edelleen aktiivisia. Myös VTT ja Tampereen yliopisto ovat aktiivisia edistämään ohjelmia lentokenttien toiminnan kehittämiseksi.

Jonkinasteista kiinnostusta on kohdistunut myös suomalaiseen osaamiseen sähköiseen lentämiseen liittyvien teknologioiden osalta. Airports & Aviation -teeman osalta kohdemaat ovat ensisijaisesti Iso-Britannia ja Ruotsi.

Digital Health

Business Finland on aloittanut terveysteknologian digitalisaatioon liittyvän yritysekosysteemin kehittämiseen liittyvä Smart Life Finland -ohjelman. Ohjelman tavoitteena on edistää yksilöllisiä, reaaliaikaisia ja älykkäitä terveyden ja hyvinvoinnin palveluja, jotka ovat käytettävissä missä ja milloin vain. Ohjelma vauhdittaa terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen kehittymistä digitaalisuuden, eksponentiaalisten teknologioiden (kuten XR, AI, 5G), alustatalouden sekä testbed-ympäristöjen avulla. GIPP-ohjelma tulee tekemään yhteistyötä tämän ohjelman kanssa. Kiinnostavana kohteena on esimerkiksi Yhdysvaltain julkiset hankkeet.

Critical Communications & Digital Trust

Business Finland aloitti huhtikuussa 2019 Digital Trust Finland -ohjelman. Ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään digitaaliseen luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa, houkuttelee investointeja ja rakentaa globaaleja ekosysteemejä Suomeen. GIPP-ohjelma tekee yhteistyötä ohjelman kanssa. GIPP-ohjelman suhteen Digital Trust -alueella panostus kohdistetaan vuosina 2020–2021 lähinnä Ruotsiin ja Ranskaan sekä mahdollisesti Yhdysvaltoihin.

Lisätietoa GIPP-ohjelmasta löytyy Business Finlandin ja EK:n sivuilta.

Lisätietoja:
Kimmo Aura
Ohjelmajohtaja, GIPP, Business Finland
kimmo.aura@businessfinland.fi
p. 040 504 8317

Ajankohtaista

Säätiö myönsi uusia avustuksia yli 477 000 euron arvosta

1.9.2020

TT-säätiön hallitus myönsi elokuun lopulla kesäkuussa 2020 päättyneellä avustusten hakukierroksella saatujen hakemusten pohjalta uusia avustuksia yhteensä runsaan 477 000 euron arvosta.…

Lue lisää

Jouni Hakala säätiön asiamieheksi

26.8.2020

Varatuomari, MBA Jouni Hakala on nimitetty TT-säätiön asiamieheksi 1.1.2021 alkaen. Hakala seuraa tehtävässä Leif Fagernäsiä, joka on toiminut TT-säätiön asiamiehenä…

Lue lisää

Teollisuuden ilmastotiekartat valmistuivat TT-säätiön rahoituksella

24.6.2020

Hiilineutraali kemianteollisuus on mahdollinen mutta haastava tavoite Kemianteollisuus Suomessa tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2045 mennessä. TT-säätiön rahoituksella on nyt valmistunut teknologiatiekartta,…

Lue lisää