Siirry sisältöön

Yliopistouudistuksen vastaanotto elinkeinoelämässä

Yliopistouudistus toteutettiin yli vuosikymmen sitten. Haastattelututkimuksella selvitettiin elinkeinoelämän mielipidettä uudistuksesta.

Tutkimuksessa haastateltiin 32 eri yritystä, joilla kaikilla oli kokemusta yliopistoyhteistyöstä ennen ja jälkeen uudistuksen toteuttamisen. Tulosten mukaan yritykset olivat pääosin tyytyväisiä uudistukseen, mutta huolta kannettiin erityisesti t&k-rahoituksen riittävyydestä.

Tutkimuksen ja koulutuksen laadulla on merkittävä vaikutus yritysten tehdessä valintoja toiminnoistaan. Yritykset toivovat yliopistojen menestyvän ja olevan alallaan kilpailukykyisiä globaalissa ympäristössä. Yliopistojen kansainvälistyminen koetaan yksinomaan myönteiseksi. Haastatteluiden pohjalta tehty raportti vetää yhteen haastateltujen yritysten tunnot.

TT-säätiö on myöntänyt raportin teolle 19.600 euron tuen.

Ajankohtaista

Metsäluonnon monimuotoisuuden tiekartta

18.9.2023

Luonnon monimuotoisuustarve saa yhä suurempaa painoarvoa. Erityisen tärkeä kysymys se on puuta käyttävälle teollisuudelle, joka on laatinut selvityksen metsäluonnon tilasta…

Lue lisää

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuivat TT-säätiön uusissa tukipäätöksissä

1.9.2023

TT-säätiöltä haettiin vuoden ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä noin 2,25 miljoonan euron rahoitusta. Säätiön hallitus myönsi 29.8.2023 seitsemälle eri hankkeelle 512 293…

Lue lisää

Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit

15.6.2023

Pk-yritykset kamppailevat risteävien vaatimusten kanssa, kun samanaikaisesti tavoitellaan digitalisaatiota, hiilineutraalisuutta ja kestävää kehitystä. Kesäkuun alusta käynnistyneessä hankkeessa halutaan lisätä ymmärrystä…

Lue lisää