Siirry sisältöön

Tutkimustietoa t&k-verotukimallien ominaisuuksien vaikuttavuudesta

T&k-verotuet ovat laajalti käytössä OECD-maissa. T&k-verohuojennusjärjestelmissä on kuitenkin suuria maakohtaisia eroja eikä verotukimallien ominaisuuksien kannustinvaikutuksista ole juurikaan tutkimustietoa. Etlan tutkimuksessa on tuotettu uutta tietoa asiasta.

Etlan tutkimushankkeessa analysoitiin t&k-verotukiasteen ja verotukijärjestelmän ominaisuuksien yhteyttä yrityssektorin omiin t&k-panostuksiin ja innovaatiotuotoksiin 25 t&k-verotukia käyttäneen maan joukossa vuosina 2000–2018.

Heli Kosken ja Paolo Fornaron tutkimus antaa vahvaa viitettä siitä, että t&k-verohuojennukset kannattaisi keskittää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja lisäksi tarjota t&k-kannusteita nuorille, tappiollisillekin yrityksille. Tutkimustulokset viittaavat kannustinvaikutusten olevan suurimpia, kun t&k-verohuojennusmahdollisuus perustuu osin yrityksen t&k-menojen kokonaisvolyymiin ja osin niiden lisäykseen.

TT-säätiö on myöntänyt hankkeelle 80.000 euron tuen.

Ajankohtaista

Metsäluonnon monimuotoisuuden tiekartta

18.9.2023

Luonnon monimuotoisuustarve saa yhä suurempaa painoarvoa. Erityisen tärkeä kysymys se on puuta käyttävälle teollisuudelle, joka on laatinut selvityksen metsäluonnon tilasta…

Lue lisää

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuivat TT-säätiön uusissa tukipäätöksissä

1.9.2023

TT-säätiöltä haettiin vuoden ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä noin 2,25 miljoonan euron rahoitusta. Säätiön hallitus myönsi 29.8.2023 seitsemälle eri hankkeelle 512 293…

Lue lisää

Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit

15.6.2023

Pk-yritykset kamppailevat risteävien vaatimusten kanssa, kun samanaikaisesti tavoitellaan digitalisaatiota, hiilineutraalisuutta ja kestävää kehitystä. Kesäkuun alusta käynnistyneessä hankkeessa halutaan lisätä ymmärrystä…

Lue lisää