Siirry sisältöön

TT-säätiö myönsi tukea yhdeksälle hankkeelle

TT-säätiö sai vuoden ensimmäisellä hakukierroksella 19 uutta tukihakemusta, joiden yhteenlaskettu hakumäärä oli vajaat 1,8 miljoonaa euroa. Säätiön hallitus myönsi 30.8.2022 pidetyssä kokouksessa yhdeksälle eri hankkeelle yhteensä noin 0,72 miljoonan euron tuet.

Muuttunut toimintaympäristö heijastui päätöksissä, joissa erottautuivat huoltovarmuus- ja kriisinkestävyyskysymykset sekä toisaalta mahdollisuus edistää innovaatio- ja teollista yhteistyötä.

Seuraavat avustukset hyväksyttiin säätiön painopisteiden mukaisesti:

  • EK:n Suomen ja Yhdysvaltojen välistä innovaatio- ja teollista yhteistyötä edistävälle hankkeelle 200.000 euroa
  • ETLAn yritysten kriisinkestävyystutkimukselle 127.000 euroa ja yrityskohtaista sopimista tutkivalle hankkeelle 107.000 euroa
  • EK:n Ammattiosaamisen näkyvyyttä edistävälle hankkeelle 75.000 euroa
  • Teknologiateollisuuden kriittisten metallien huoltovarmuutta koskevalle selvitykselle 60.000 euroa
  • LUT-yliopiston poliittisten päätösten yrittäjävaikutusten arviointia edistävälle hankkeelle 50.000 euroa
  • Suomen Laatuyhdistys ry:n ja FIBS ry:n kumppanuushankkeelle, jossa kehitetään työkalua yritysten vastuullisuuden mittaamiseen ja edistämiseen, 50.000 euroa
  • Infra ry:n pääväylien modernisointia edistävälle hankkeelle 37.200 euroa
  • Kemian- ja Energiateollisuuden yhdessä kumppaniensa kanssa toteutettavalle hankkeelle, jossa kartoitetaan Suomen ja Viron pärjäämisen eroja luonnontieteellis-matemaattisessa osaamisessa (LUMA), 15.200 euroa.

Vuoden 2022 toinen hakukierros säätiön uusille avustuksille avautuu lokakuun alussa.

Ajankohtaista

Metsäluonnon monimuotoisuuden tiekartta

18.9.2023

Luonnon monimuotoisuustarve saa yhä suurempaa painoarvoa. Erityisen tärkeä kysymys se on puuta käyttävälle teollisuudelle, joka on laatinut selvityksen metsäluonnon tilasta…

Lue lisää

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuivat TT-säätiön uusissa tukipäätöksissä

1.9.2023

TT-säätiöltä haettiin vuoden ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä noin 2,25 miljoonan euron rahoitusta. Säätiön hallitus myönsi 29.8.2023 seitsemälle eri hankkeelle 512 293…

Lue lisää

Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit

15.6.2023

Pk-yritykset kamppailevat risteävien vaatimusten kanssa, kun samanaikaisesti tavoitellaan digitalisaatiota, hiilineutraalisuutta ja kestävää kehitystä. Kesäkuun alusta käynnistyneessä hankkeessa halutaan lisätä ymmärrystä…

Lue lisää