Siirry sisältöön

TT-säätiö myönsi tukea yhdeksälle hankkeelle

TT-säätiö sai vuoden ensimmäisellä hakukierroksella 19 uutta tukihakemusta, joiden yhteenlaskettu hakumäärä oli vajaat 1,8 miljoonaa euroa. Säätiön hallitus myönsi 30.8.2022 pidetyssä kokouksessa yhdeksälle eri hankkeelle yhteensä noin 0,72 miljoonan euron tuet.

Muuttunut toimintaympäristö heijastui päätöksissä, joissa erottautuivat huoltovarmuus- ja kriisinkestävyyskysymykset sekä toisaalta mahdollisuus edistää innovaatio- ja teollista yhteistyötä.

Seuraavat avustukset hyväksyttiin säätiön painopisteiden mukaisesti:

  • EK:n Suomen ja Yhdysvaltojen välistä innovaatio- ja teollista yhteistyötä edistävälle hankkeelle 200.000 euroa
  • ETLAn yritysten kriisinkestävyystutkimukselle 127.000 euroa ja yrityskohtaista sopimista tutkivalle hankkeelle 107.000 euroa
  • EK:n Ammattiosaamisen näkyvyyttä edistävälle hankkeelle 75.000 euroa
  • Teknologiateollisuuden kriittisten metallien huoltovarmuutta koskevalle selvitykselle 60.000 euroa
  • LUT-yliopiston poliittisten päätösten yrittäjävaikutusten arviointia edistävälle hankkeelle 50.000 euroa
  • Suomen Laatuyhdistys ry:n ja FIBS ry:n kumppanuushankkeelle, jossa kehitetään työkalua yritysten vastuullisuuden mittaamiseen ja edistämiseen, 50.000 euroa
  • Infra ry:n pääväylien modernisointia edistävälle hankkeelle 37.200 euroa
  • Kemian- ja Energiateollisuuden yhdessä kumppaniensa kanssa toteutettavalle hankkeelle, jossa kartoitetaan Suomen ja Viron pärjäämisen eroja luonnontieteellis-matemaattisessa osaamisessa (LUMA), 15.200 euroa.

Vuoden 2022 toinen hakukierros säätiön uusille avustuksille avautuu lokakuun alussa.

Ajankohtaista

AI – uhka vai mahdollisuus työelämässä?

7.6.2024

Tekoäly lyö voimalla läpi yhteiskunnan eri toimintojen. Tekoäly antaa myös yrityksille mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen ja uusien liiketoimintojen syntymiseen, mutta samalla…

Lue lisää

Suomen puolijohdealalle strategia

3.5.2024

Puolijohdeala on globaali kasvuala, joka tarjoaa myös Suomelle talouskasvua. Tarvitaan kuitenkin konkreettisia panostuksia alan mahdollisuuksiin tarttumiseksi. Suomen puolijohdeala ennakoi liikevaihtonsa…

Lue lisää

Elinkeinoelämä voimistaa läsnäoloa Ukrainassa

26.3.2024

Ukrainan kriittisen infrastruktuurin akuutin korjaustarpeen ja erityisesti jälleenrakennuksen odotetaan vaativan satoja miljardeja euroja. Suomalaisen elinkeinoelämän läsnäolon vahvistaminen maassa luo pohjaa…

Lue lisää