Siirry sisältöön

Mitä rahoitamme

TT-säätiö myöntää rahoitusta teollisuuden toimintaedellytyksiä tukevaan koulutukseen, opetukseen, tutkimukseen ja selvitystoimintaan. Tuemme yhteiskunnallista keskustelua, joka vie teollisuuden kehitystä eteenpäin.

» Rahoituskohteet
» Myönnetyt avustukset

Rahoituskohteet

Säätiö rahoittaa ja avustaa muun muassa seuraavia kohteita:

 • Yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden vastaavien oppilaitosten opetus- ja tutkimustoimintaa sekä näiden kehittämistä
 • Tutkimuslaitosten tekemää tutkimus- ja selvitystyötä
 • Elinkeinoelämän kannalta tärkeää yhteiskunnallista keskustelua ja kansainvälistä seurantaa
 • Yrittäjyyteen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvää opetusta ja opetuksen kehittämistä
 • Teollisuuden toimialojen tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviä hankkeita

Lisäksi säätiö voi edistää tavoitteitaan muun muassa tekemällä tutkimus- ja selvityshankkeita sekä muita julkaisuja, järjestämällä seminaareja ja jakamalla palkintoja.

Säätiö ei voi harjoittaa eikä tukea liiketoimintaa.

TT-säätiö myöntää avustuksia erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää edistäville hankkeille.

Digitalisaatio ja kestävä kehitys rahoituksen erityisiksi painopisteiksi

Hakuajat vuonna 2024

1.4.30.6.

|

1.10.31.12.

Myönnetyt avustukset

2024

Helmikuussa tehdyt myönteiset tukipäätökset

2023

Helmikuussa tehdyt myönteiset tukipäätökset

Elokuussa tehdyt myönteiset tukipäätökset

2022

Helmikuussa tehdyt myönteiset tukipäätökset

Elokuussa tehdyt myönteiset tukipäätökset

2021

TT-säätiö on käsitellyt kuluvana vuonna kahden eri hakukierroksen tukihakemukset:

Helmikuussa tehdyt myönteiset tukipäätökset

Elokuun lopussa myönnetyt tuet

Hankkeet, joille tuki on myönnetty, on tarkoitus toteuttaa joko kuluvana vuonna tai lähivuosina.

2020

TT-säätiö maksoi avustuksia yli viidellä miljoonalla eurolla vuonna 2020.

Tästä kokonaisuudesta suurimmat maksut kohdistuivat Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselle (ETLA), Elinkeinoelämän valtuuskunnalle (EVA) ja Talous ja Nuoret TAT ry:lle. Säätiö avusti myös Business Finland Oy:n toimintaa suomalaisen teollisuuden tunnettuuden ja julkisuuskuvan edistämiseksi.

Merkittävimpiä yksittäisiä avustuskohteita olivat vuonna 2020 em. lisäksi seuraavat hankkeet:

 • Teknologia-, Metsä-, Rakennus-, Elintarvike- ja Kemianteollisuuden sekä Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n hiilineutraalius- tai vähähiilisyystiekarttojen laatiminen, yhteensä 680 490 euroa.
 • EK:n Korona-operaatiokeskus ja Teknologiateollisuuden COVID-19 tilanneanalyysi ja skenaariotyö, yhteensä 135 000 euroa.
 • Turun yliopiston kauppapolitiikan koulutusohjelma, 126 034 euroa.
 • EK:n ja Business Finlandin Global Innovation Partnership-ohjelma, 78 294 euroa.
 • Kasvu Open ry:n PK-yritysten sparrausohjelma, 75 000 euroa.
 • Logistiikan digitalisaation vahvistaminen (CaaS ry), 63 000 euroa.
 • Suomen Uusyrityskeskus ry:n hanke kasvuhakuisten mikro- ja pienyritysten sekä keskikokoisten ja suuryritysten yhteistyön lisäämiseksi, 50 000 euroa.
 • Slush Oy:n kasvuyritysten ja suomalaisten teollisuusyritysten yhteistyön kehittämisohjelma,
  43 000 euroa.

2019

Vuonna 2019 TT-säätiö myönsi avustuksia yhteensä runsaalla viidellä miljoonalla eurolla.

Suurimmat avustukset kohdistuivat Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn, Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn ja Talous ja nuoret TAT ry:n toimintaan sekä Business Finlandin teollisuuden tunnettuutta edistävään toimintaan.

Näiden lisäksi avustuksia myönnettiin kansainvälisen kaupan ja investointien tutkimukseen sekä viennin ja ulkomaisten investointien ja kaupallisen yhteistyön edistämiseen. Rahoitusta jaettiin myös muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään kasvuun, kuten vientiteollisuuden vähähiilisyyteen, tähtääville hankkeille.