Siirry sisältöön

Vilkkaan hakukierroksen uudet tukipäätökset

TT-säätiö sai runsaasti hakemuksia monipuolisiin kohteisiin vuodenvaihteessa päättyneellä hakukierroksella. Säätiön hallitus päätti myöntää 6.2.2024 kahdeksalletoista eri hankkeelle 1 276 646 euron tuet. Kaikkiaan hakemusten yhteissumma nousi yli 2,6 miljoonan euron. Kestävän kehityksen tavoitteet heijastuivat monissa hakemuksissa samoin kuin yrityksiä koskevan säätely-ympäristön muutokset. Myös tarve yrittäjyyden taustamuuttujien tunnistamiseen nousi esiin kuten myös yritysten kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen. Seuraavat…

Lue lisää

Vientiteollisuuden kriittiset osaajat

Vientiteollisuus tuottaa merkittävän osan Suomen hyvinvoinnista. Tulevaa menestymistä haastaa kysymys tarvittavien osaajien löytymisestä yritysten tarpeisiin nopeasti muuttuvassa globaalissa kilpailussa. Demografinen kehitys vaikeuttaa haastetta entisestään. Kemianteollisuus, Metsäteollisuus, Teknologiateollisuus ja Sivistysala Sivista ovat selvittäneet toimialoille olennaisimpia osaamis- ja tutkimustarpeita. Selvitys, jossa haastateltiin yritysjohtajia ja korkeakouluja, toteaa kriittisen osaamisen tarpeiden olevan eri toimialoilla hyvin monialaisia. Selvitys ehdottaa 13…

Lue lisää

Poliittisten päätösten yrittäjä- ja yritysvaikutus

Poliittiset päätökset, kuten verotus, yrityslainsäädäntö tai elinkeinopolitiikan uudistukset, voivat vaikuttaa eri tavalla eri yrittäjä- ja yritysryhmiin. Yrittäjäkentän monimuotoisuuden tunnistaminen ja vaikutusarvioinnin syventäminen voisi parantaa päätöksiä. LUT-yliopiston tutkimus peräänkuuluttaa vaikutusarviointien menetelmien ja prosessien uudistamista tunnistamaan paremmin yrittäjien ja yritysten monimuotoisuus. Konkreettisia keinoja voivat olla mm. yrittäjä- ja yritystilastojen suurempi käyttö, yrittäjä- ja yrityspaneelien hyödyntäminen sekä ns.…

Lue lisää

Rakennusalan biodiversiteettitiekartta julkaistu

Rakennusala on viidenneksi suurin maankäyttöön vaikuttava toimiala Suomessa. Luontovaikutusten huomioiminen on yhä tärkeämpää rakennusalan yrityksille. Rakennusteollisuus RT:n koostama tiekartta linjaa rakennusalan tavoitteeksi nettopositiivisuuden luontosuhteessa.  Rakennusteollisuus RT:n tänään julkaisema tiekartta arvioi rakennusalan tämänhetkisiä luontovaikutuksia ja muodostaa vision alan tulevaisuudesta, jossa luontokato on pysäytetty. Lisäksi tiekartta nostaa esille konkreettisia tavoitteita ja keinoja, joilla rakennusalan luonnon monimuotoisuustavoitteet voidaan…

Lue lisää

Kohti yhdenmukaisempia kestävyyskriteereitä

Vastuullisuus ja kestävä kehitys korostuvat yritysten arjessa. Yritysten kestävän kehityksen raportointivaateet ovat yhä painavampia. Yhdenmukaisten raportointikriteereiden puute on kuitenkin ilmeinen, mikä voi johtaa erilaisiin raportointitulkintoihin, raportointihallinnon raskauteen ja käytännön arvottamishaasteisiin. Kansainvälisiä kirjanpitostandardeja kehittävän IFRS-säätiön yhteyteen on perustettu International Sustainability Standards Board (ISSB) viemään eteenpäin standardeja myös kestävyysraporteille.  Tässä työssä ISSB pyrkii vastaamaan vastuullisuus- ja kestävyysraportoinnissa…

Lue lisää

Metsäluonnon monimuotoisuuden tiekartta

Luonnon monimuotoisuustarve saa yhä suurempaa painoarvoa. Erityisen tärkeä kysymys se on puuta käyttävälle teollisuudelle, joka on laatinut selvityksen metsäluonnon tilasta ja metsäalan pitkäaikaisen monimuotoisuustyön vaikutuksista sekä mallinnuksen metsäluonnon kehityksen tulevaisuudesta.  Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n tiekartta nostaa esiin viisi avaintekijää, joilla voidaan vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Näitä ovat puulajisuhteet metsissä, lahopuun määrä ja laatu, arvokkaat elinympäristöt,…

Lue lisää

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuivat TT-säätiön uusissa tukipäätöksissä

TT-säätiöltä haettiin vuoden ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä noin 2,25 miljoonan euron rahoitusta. Säätiön hallitus myönsi 29.8.2023 seitsemälle eri hankkeelle 512 293 euron tuet. Yritysten muutoksessa oleva toimintaympäristö näkyi säätiön saamissa tukihakemuksissa. Niin regulaatiomuutokset, valtiontuet kuin kestävän kehityksen vaateet liittyivät useaan hakemukseen. Säätiö päätti myöntää tukea mm. kansainvälisen vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen ja valtiontukikilpailun vaikutusten arviointiin. Lisäksi yritysten osaavan…

Lue lisää

Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit

Pk-yritykset kamppailevat risteävien vaatimusten kanssa, kun samanaikaisesti tavoitellaan digitalisaatiota, hiilineutraalisuutta ja kestävää kehitystä. Kesäkuun alusta käynnistyneessä hankkeessa halutaan lisätä ymmärrystä siitä, miten digitalisaatio voi auttaa yrityksiä saavuttamaan vihreän siirtymän. Käynnistyneen tutkimushankkeen tarkoituksena on tunnistaa vihreän siirtymän viitekehys ja löytää ratkaisuja erityisesti vaatteen valmistuksen arvoketjussa. Hankkeeseen osallistuu tekstiili- ja muotiteollisuuden, kemianteollisuuden ja palvelualojen yrityksiä ja sen…

Lue lisää

Yrityskohtaisen sopimisen vaikutus palkkoihin

Yhteiskunnassa on käyty vilkasta keskustelua paikallisesta sopimisesta ja sen seurauksista, joista yksi merkittävimmistä on sen vaikutus palkkoihin. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA selvitti tuoreessa tutkimuksessaan kahdella eri toimialalla tapahtuneita yrityskohtaisen sopimisen aiheuttamia muutoksia palkkatasoihin ja niiden hajontaan. Tutkimus ei löytänyt tilastollista tukea palkkojen laskusta näillä toimialoilla, vaan toteutuneet muutokset jäivät vähäisiksi. TT-säätiö on rahoittanut tutkimuksen tekemistä 107 000…

Lue lisää

Kestävä kehitys painottui TT-säätiön tukipäätöksissä

TT-säätiö sai kuluneen vuoden toisella hakukierroksella 22 uutta tukihakemusta, joissa haettiin yhteensä vajaan 2,5 miljoonan euron tukea. Säätiön hallitus myönsi 14.2.2023 pidetyssä kokouksessa 11 eri hankkeelle yhteensä noin 1,05 miljoonan euron tuet. Säätiö on painottanut ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä strategiassaan. Tämä heijastui kierroksen tukipäätöksissä, joissa erottuivat mm. ympäristön monimuotoisuus ja suomalaisen teollisuuden ilmastoratkaisujen näkyminen kansainvälisillä…

Lue lisää